Hledáme nové členy našeho týmu

Kombinovaná pozice vychovatel/ka + sociální pracovník/pracovník v sociálních službách nebo sociální pracovník

(pracovní poměr na dobu určitou - zástup za rodičovskou dovolenou, 3 roky)

Od 1. 8. 2018 (popř. od 1. 9.) přijmeme do našeho týmu zodpovědného zaměstnance na pozici vychovatele (0,6 úvazku) v kombinaci s pozicí sociálního pracovníka (0,4 úvazku), nebo sociálního pracovníka (1,0 úvazku).

Povinná kvalifikace:

Vychovatel: dle §16 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících v platném znění
Sociální pracovník/pracovník v sociálních službách: dle §109 a §110 (SP) a dle §115 odst. 1 písm. d) a §116 (PvSS) zákona č. 108/2006 Sb.O sociálních službách v platném znění

Požadavky: bezúhonnost, spolehlivost, zodpovědnost, organizační schopnosti, komunikační dovednosti, samostatnost, pedagogická praxe - 2 roky, psychologický posudek o způsobilosti k výkonu činnosti pedagogického pracovníka ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy.
Platové zařazení: vychovatel - 10. platová třída, sociální pracovník/PvSS - 9. platová třída
Pracovní doba: nerovnoměrně rozvržená pracovní doba (zpravidla Po - Pá), home office, dle potřeby
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vychovatel

(pracovní poměr na dobu neurčitou)

Od 1. 8. 2018 přijmeme do našeho týmu zodpovědného člověka s pozitivním vztahem k dětem na pozici vychovatele

Povinná kvalifikace:

Dle §16 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících v platném znění.

Požadavky: bezúhonost, spolehlivost, zodpovědnost, organizační schopnosti, samostatnost, komunikační dovednosti, pedagogická praxe - 1 rok, motivační dopis, psychologický posudek o způsobilosti k výkonu činnosti pedagogického pracovníka ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy.
Platové zařazení: 10. platová třída
Pracovní doba: tzv. dlouhý (Po, Út, Pá, So, Ne) / krátký (St, Čt) pracovní týden
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kuchař

(pracovní poměr na dobu určitou - zástup za rodičovskou dovolenou, 3 roky)

Od 1. 8. 2018 přijmeme do našeho týmu kuchaře/kuchařku

Požadavky: výuční list v oboru popř. kurzy vaření výhodou, praxe v oboru výhodou, bezúhonnost, spolehlivost, samostatnost, organizační schopnosti, zodpovědnost, komunikační dovednosti.
Plat: 18.000 - 19.000 Kč hrubého
Pracovní doba: tzv. dlouhý (Po, Út, Pá, So, Ne) / krátký (St, Čt) pracovní týden

Zájemci o uvedené pracovní pozice zasílejte své životopisy na mailovou adresu "info@dddagmar.cz". Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.

 

Vážená veřejnosti, 

Bohužel se v poslední době šíří ve společnosti hanlivé, zkreslené a často nepravdivé informace o dětech z dětských domovů. Je nutné si uvědomit, že děti mnohdy přicházejí z patologického prostředí, tedy nefunkční biologické rodiny. Není možné diametrálně změnit osobnost mladého člověka, ale lze jej naučit sociálním dovednostem. Zda je ve svém životě posléze dokáže využít, je jen na něm.

Není pravdou, že se děti z dětských domovů nedokáží adaptovat do společnosti. "Jen" to mají složitější. Je pravdou, že se občas vyskytne jedinec, který tuto schopnost nemá a může vrhnout negativní světlo na ostatní. I díky těmto negativním případům to mají ostatní náročnější. Naštěstí jen hloupý člověk "háže všechny do jednoho pytle". Žádám občany, kteří bez znalosti jádra problému vynášejí předčasné soudy a šíří nepravdivé informace, aby se přišli podívat do Dětského domova Dagmar, jak zde děti žijí. Velmi rád jim poskytnu potřebné informace.

Daniel Kusý
ředitel DD Dagmar

 

O nás

Dětský domov je místo, které mnozí srovnávají s polepšovnou a děti, které byly nebo jsou v tomto zařízení vychovávány, lidé považují za méněcenné. Skutečnost je však jiná.

Co jsme vlastně zač?

Příspěvková organizace Dětský domov Dagmar zajišťuje nezletilým osobám ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči. V zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání, předchází dětský domov vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňuje nebo odstraňuje příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování a přispívá ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte. Může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy. Děti se zde připravují na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let. Činnost dětských domovů se řídí zákonem č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, o změně dalších zákonů, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a prováděcími předpisy k nim. Kolektiv zaměstnanců DD Dagmar si uvědomuje specifika potřeb a zájmů dětí ze sociálně narušených a neúplných rodin a věnuje mimořádné úsilí kompenzaci nedostatečné rodinné výchovy.

Naše historie

Dětský domov Dagmar vznikl z iniciativy brněnského básníka, novináře a spisovatele Rudolfa Těsnohlídka, autora známé Lišky Bystroušky. Podle příkladu z Dánska podnítil vznik tradice Vánočních stromů republiky, díky níž lidé dodnes dobrovolně přispívají sociálně slabým. Z těchto dobročinných výnosů "vánočních stromů" se začalo v prosinci 1928 s výstavbou dětského domova. Ten dodnes nese jméno dobrotivé dánské královny Dagmar, dcery českého krále Přemysla Otakara I.. Za dobu svého trvání prodělal řadu změn jak stavebních, tak koncepčně výchovných. Na konci šedesátých let započala přeměna na "Dětský domov rodinného typu", která vyvrcholila v roce 1975. Poslední velká stavební rekonstrukce byla provedena v roce 2006, kdy dostavením 3. patra vznikl plně funkční prostor pro další rodinnou skupinu.

Naše současnost

Kapacita Dětského domova Dagmar je 25 dětí a také tolik jich zde aktuálně je. Nejmladší Denisce jsou 4 roky, nejstarší Nikole 22 let. Děti jsou rozděleny do 3 rodinek, kde mají svoje pokoje, kuchyňku a sociální zařízení a pečují o ně „tety a strejdové“. Místnosti jsou velice útulné. Z prostředí vyzařuje teplo a láska. Zájmy dětí jsou respektovány. Mají vlastní hračky, oblečení a další osobní věci. Velké starosti nastávají po skončení povinné školní docházky dětí. Je snaha umožnit výběr studia podle zájmů buď na učilišti nebo střední škole event. vysoké. Mimoškolní výchovná a vzdělávací činnost, jakož i zájmová činnost, spolupráce s podniky, institucemi a sponzory je mnohostranná. Vyžaduje od vedení a kolektivu vychovatelů soustavnou, trpělivou a velmi náročnou práci. Podařilo se úspěšně realizovat celou řadu akcí a činností. Po zdařilé rekonstrukci a stavebních úpravách domova jsme v roce 2007 vybudovali nové hřiště, které slouží potřebám našich dětí, popř. i pro sportovní akce za účasti jiných dětských domovů. V roce 2014 proběhla kompletní rekonstrukce (zároveň oprava) kuchyní a koupelen ve dvou rodinných skupinách.

Naše plány

Hlavním cílem bude i nadále individuální přístup k potřebám dětí a vytvoření kvalitních vztahů, neboť úspěchy v životě se měří nejen schopnostmi, ale také hloubkou mezilidských vztahů. Naším nejbližším cílem je úspěšně zvládnout druhé pololetí školního roku 2017/2018.

zpět na seznam