Úřední deska

Pro zákonné zástupce

Informace pro rodiče a další osoby odpovědné za výchovu

Kapesné

FOrmuláře

Žádost o povolení návštěvy dítěte u osob odpovědných za výchovu

Vyplněný formulář zašlete nejpozději 5 pracovních dnů před požadovaným prvním dnem návštěvy na emailovou adresu DD Dagmar info@dddagmar.cz. (podpis připojíte při osobním převzetí dítěte).

V případě doručování poštou je nutno žádost zaslat s dostatečným předstihem, ideálně doporučeně 7 pracovních dní předem. Zaslání žádosti neznamená její automatické schválení, je nutno vyřídit potřebné náležitosti - vyjádření OSPOD, koordinace s výchovným plánem DD Dagmar apod.

Dokumenty
ke stažení