Naši sponzoři

Dětský domov je pěkný – zvenčí i uvnitř. Rozvíjí v dětech smysl pro pořádek, pro krásu a pro hezké vzájemné vztahy.

Kolektiv zaměstnanců by však sám na závažné poslání dětského domova nestačil. Bez přispění sponzorů by to nešlo. Pomáhají finančně i materiálně. Lze konstatovat, že vše pozitivní, čeho bylo dosaženo v dětském domově Dagmar, je výsledkem snahy a úsilí nejen zaměstnanců domova, ale i péče, pomoci a pochopení jeho příznivců.

Jednotlivci
 • JUDr. Radek Adámek
 • Milena a Jaroslav Číkovi
 • p. Homola
 • p.Zdeněk Doležel
 • p.Miroslav Chudovský
 • paní Pegrimová Martina
 • paní Kristýna Ulrychová
 • p. Pavel Palásek
 • p. Petr Holý
 • p. Chrobák, p. Vintrlík
 • p. Roman Baxant
 • p. Lukáš Hancar
 • p. Miroslav Mucha
 • p. Večeřa Petr
 • p. Jan Kulhavý
 • p. Jan Včela
 • p.Igor Vlahovič - masters.cz
 • p.  Jakub Sýkora  s přáteli (IFC Praha)
 • p. Branislav Mikoláško
 • paní Daniela Musilová
 • p. Zdeněk mikša
 • p. Zděnek Lechner
 • p. Jiří Hurda
 • p. Treadwax MArk Anthony
 • kolektiv zaměstnanců Bauhaus, Strážní
 • kolektiv zaměstnanců IBM CZ
 • kolektiv zaměstnanců IFE ČR
Nadace

Spolupráce se Sako Brno

Děkujeme společnosti SAKO Brno a.s. za dlouhodobou spolupráci a stálou finanční podporu, díky níž dokážeme hradit zvýšené náklady na ozdravné a jiné letní táborové pobyty dětí, které výrazně pomáhají ke zlepšení jejich zdraví a socializaci s vrstevníky.

Spolupráce s PS Brno

Děkujeme našemu tradičnímu podporovateli, společnosti PS Brno, s.r.o. Jejich štědré finanční dary umožňují našim dětem zúčastnit se nadstandardních sportovních, kulturních, poznávacích a volnočasových aktivit.

Partnerské projekty

Děkujeme Nadaci Terezy Maxové dětem a ING Bank fondu za poskytnutí finančního daru v rámci projektu "Mimořádná pomoc v době vyhlášení nouzového stavu z důvodu COVID-19", díky kterému jsme mohli zakoupit vybavení k online výuce po uzavření škol během koronavirové pandemie.