Děti se mají vychovávat tak, aby se později nevlekly smutně životem a aby nenechaly všechny poklady a krásy světa shnít jen proto, že by k nim nenalezly klíč.

— Antoine de Saint-Exupéry

založen 1928

Opatření k zamezení šíření koronaviru

Vstup do areálu DD Dagmar bude umožněn pouze lidem s respirátorem (bez výdechového ventilu), nebo obdobným prostředkem s filtrační účinností min 94%, kterou je potřeba mít nasazenu po celou dobu pobytu v areálu.

Návštěvy dětí v budově DD Dagmar jsou umožněny pouze v návštěvní místnosti při dodržení platných protiepidemických opatření – desinfekce rukou a trvale nasazené ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor (bez výdechového ventilu), nebo obdobný prostředek s filtrační účinností min 94%, které brání šíření kapének. Po domluvě je možné využít areál zahrady.