Informace pro rodiče a další osoby odpovědné za výchovu

Kapesné

- termín výplaty kapesného v Dětském domově Dagmar je 10. den v kalendářním měsíci

- mimo stanovený termín se kapesné vyplácí při přijetí dítěte do zařízení v průběhu měsíce nejpozději do 3 dnů ode dne přijetí. a to podle počtu dnů do stanoveného termínu výplaty