Formuláře

Žádost o povolení návštěvy dítěte u osob odpovědných za výchovu

Vyplněný formulář zašlete nejpozději 5 pracovních dnů před požadovaným prvním dnem návštěvy na emailovou adresu DD Dagmar info@dddagmar.cz. (podpis připojíte při osobním převzetí dítěte). V případě doručování poštou je nutno žádost zaslat s dostatečným předstihem, ideálně doporučeně 7 pracovních dní předem. Zaslání žádosti neznamená její automatické schválení, je nutno vyřídit potřebné náležitosti - vyjádření OSPOD, koordinace s výchovným plánem DD Dagmar apod.

žádost o povolení návštěvy dítěte u osoby odpovědné za výchovu.doc

 

Dokumenty 

Školní vzdělávací program

Vnitřní řád 2015