Setkání po letech datum: 3.6. 2018

 V neděli 3. 6. 2018 od 10 do 17 hodin pořádáme setkání bývalých a současných klientů, dětí a zaměstnanců Dětského domova Dagmar. Program bude koncipován jako Den dětí. Zveme všechny, jejichž život je byť z malé části spjat s naším dětským domovem, aby nás opět navštívili.

Oceníme, pokud svou účast potvrdíte/oznámíte na mailovou adresu info@dddagmar.cz

Díky a na viděnou

Daniel Kusý (ředitel DD Dagmar)